سوالات امتحانی میکروپیگمنتیشن

نمونه سوالات تستی آزمون میکروپیگمنتیشن – نمونه سوالات امتحانی فنی و حرفه ای 

در انتهای سوالات میکرو علل ریختن رنگ هاشور ابرو را براتون توضیح داده ایم

3آماده سازی پوست مشتری

17 پوست های مختلط چه پوست هایی هستند ؟ 0

1 – پوست هایی که قسمتی از آن چرب و بقیه ی قسمت صورت خشک یا معمولی است

2 – پوست هایی که تمام قسمت آن چرب باشد

3– پوست هایی که احسا س خشکی وکزکز می شود و پوست کشیده می شود

4– پوست هایی که روی آن جوش سر سیاه و آکنه دارد

18- از سوزن یک سر Unor دستگاه میکرو پیگمنتیشن در چه زمانی استفاده می شود ؟

1- کشیدن خطوط                                                  2- مناسب هاشور ، خط چشم و پر کردن مژه

3- برای نقاط وسیع پوست استفاده می شود.                    4-گزینه 1 و2 صحیح است .

19- چه سوزنی مانند سوزن ته گرد می باشد ؟

1- سوزن سه سر طراحی Ovtline                              2- سوزن یک سر Uner

3- سوزن سه سر طراحی Liner                                  4- سوزن سه سر میکرو Micro

20- کاربرد سوزن سه سر میکرو Micro کدامند ؟

1- کشیدن خطوط                                                  2- مناسب خط چشم و خط لب و مژه هاشور

3- ترمیم تاتوی های قبلی                                         4- پوشاندن نقاط وسیع پوست

21- کار برد سوزن سه سر طراحی Ovtkine کدامند ؟

1- یک خط نازک و متراکم

2- برای هاشور کردن مژه ها ، سایه زدن ، خط لب و پر کردن ابرو

3- برای نقاطی که باید عمق بیشتر داده شود .

4- گزینه 1 و2 صحیح است .

22- کاربرد سوزن سه سر liner کدامند ؟

1- به حالت خط کشی فشرده و نازک عمل می کند .                       2- پر کردن خطوط پهن

3- مناسب خط چشم و خط لب                                   4- مناسب هاشور کردن مژه ، سایه زدن

23- کاربر سوزن سه سر پاور Power کدامند ؟

1- مناسب هاشورزدن وخط در تاتوی بدن و ترمیم کردن     2- پر کردن خطوط پهن

3- مناسب خط چشم و خط لب                                   4- مناسب هاشور کردن مژه ، سایه زد

پاسخ سوالات

17-1     18-4     19-2     20-2     21-4     22-1     23-1

 

سوالان رشته نوین آرایش دائم با میکروپیگمنتیشن ( هاشور ابرو )

 

26-چه نوع رنگ هایی حاوی مواد برم ، ید و کلربوده و حاوی آمین های سرطان زا می باشند؟

1- آلی هالوژنی                   2- آلی                3- معدنی                                     4- غیر آلی

27- مواد رنگی ترکیبی چگونه است ؟

1- غیر معدنی                   2- آلی یا معدنی                3-آزو                 4- سنتی

28- چه رنگ هایی برای آرایش دائمی بی ضرر تر می باشد ؟

1- مواد رنگی ترکیبی           2- مواد رنگی آلی               3- موادرنگی معدنی 4- رنگ های آزو

29- چه رنگ هایی سمی و خطرناک هستند ( برای کسانی که تحصیلات شیمی ندارند؟

1- رنگ های آلی                                                    2- رتگ های معدنی

3- مواد رنگ های ترکیبی                                         4- رنگ های آزو

30 رنگ تاتو سنتی اگر با غشایی ظی تماس پیدا کند چه اتفاقی می افتد ؟

1- باعث رنگ پذیری بیشتر می شود .                            2- باعث التهاب و تبدیل به زخم می شود

3- رنگدانه های آن دائمی می باشند.                              4- داخل پوست نفوذ می کند

31- از نظر درجه بندی رنگ ها چه رنگ هایی خوب و قابل استفاده می باشد ؟

1- رنگ های تاتوی سنتی                                         2- رنگ های آزو

3- رنگ های الی هالوژنی                                           4- مواد رنگی معدنی

32- تقسیم بندی ابرو چگونه است ؟

1- دنباله ی ابرو ، انتهای ابرو و سرابرو                         2- سر ابرو ، تاج ابرو و انتهای ابرو

3- دنباله ی ابرو ، سر ابروو تاج ابرو                              4- سر ابرو ، زاویه ابرو، دنباله ابرو

33- اگر مدادی را از پره بینی طوری گذاشته که از گوشه ی داخلی چشم بگذرد چه قسمت ابرو را نشان می دهد؟

1- انتهای ابرو                                                       2- گوشه خارجی چشم

3- زاویه ابرو                                                         4- سرابرو

34- اگر مدادی را از پره ی بینی طوری گذاشته که از مردمک چشم بگذرد چه قسمت ابرو را نشان می دهد؟  

1- انتهای ابرو                                                      2- زاویه ابرو

3- تاج ابرو                                                           4- گوشه داخل چشم ابرو

 

پاسخ سوالات

26-1     27-2     28-3     29-4     30-2     31-4     32-4     33-4     34-2

 

 

علت رنگ نگرفتن هاشور ابرو

من ازشما چرا با وجود تمام نکات ایمنی که انجام میدهم، برای هاشور ابرو، بعداز دو سه روز خشک میشود و میریزد؟

چندین دلیل میتواند داشته باشد
✅ اول اینکه از کیفیت برند رنگی که استفاده میکنید، مطمئن باشید.

✅ دوم فشار دست باید به اندازه ای باشد که رنگدانه وارد پوست شود، تا حدی که رنگ ریزش نکند.

✅ سومین نکته این است که بر خلاف تصور برخی از همکاران که عقیده دارند تاتو باید بعد از 3 روز شسته شود، توصیه میشود که همان لحظه بعد از اتمام تاتو، حتما صورتتان را بشویید. زیرا بعد تزریق رنگ تاتو به زیر پوست و اتمام کار، خونابه هایی بیرون زده، خشک میشود و باعث ریزش تاتو میگردد.

✅ بعداز 40 دقیقه تا 1 ساعت بعد از شستشو و خشک کردن، می‌بایست از تثبیت کننده یا پماد ویتامین A چشمی استفاده کنند، و  24 ساعت بعداز انجام کار تاتو حتما باید دوش بگیرند تا پوست با بخار حمام نرم شود و رنگ به داخل پوست نفوذ کند.

 

ادامه سوالات میکروپیگمنتیشن

 

1- اندازه ی تاج ابروو تا زاویه ابرو . . . از زاویه ابرو تا انتهای ابرو می باشد ؟

1- دو سوم – یک سوم                                            2- یک سوم – دو سوم

3- یک دوم – یک سوم                                            4- دو سوم – یک دوم

2- تکنیک میکرو پیگمنتیشن برای خطوط هاشور ابرو بهتر است با چه سوزنی انجام شود ؟

1- با سوزن میکرو سه سر                                         2- با سوزن طراحی سه سر

3- با سوزن میکرو یک سر                                         4- با سوزن طراحی چهار سر

3- برای خطوط هاشور ابرو بهتر است از چه رنگی استفاده شود ؟

1- رنگ قهوه ای تیره مناسب                                                 2- رنگ خیلی روشن برای هاشور

3- رنگ ملایم و از رنگ پایه                                        4- از رنگ پایه و رنگ تند و غلیظ

4- در جلسه اول میکرو پیگمنتیشن ابرو از چه تکنیکی استفاده می شود ؟

1- تکنیک هاشور                                                    2- تکنیک هاشور خطوط هاشور

3- تکنیک ضربه زدن موهای تک                                  4- سایه زدن

5- بهترین سوزن برای تکنیک هاشور کدام است ؟

1- سوزن یک سر                                                  2- سوزن سه سر طراحی

3-سوزن سه سر میکرو                                             4- سوزن چهار سر تخت

6- در تکنیک هاشور زدن در پایه چه موهایی را قرار می دهید ؟

1- موهای نازک                                                     2- موهای زبر و خشن

3- موهای ضخیم                                                    4- گزینه 1 و2 صحیح است .

7- موهای تک را چگونه گذاشته می شود ؟

1- در پایه قرار داده شود.                                          2- به حالت ضربه زدن و دایره ای صاف

3- همه را در یک نقطه گذاشته شود .                            4- به حالت سایه کار شود .

8- مرحله دوم پیگمننتیشن را چگونه انجام می شود ؟

1- به حالت سایه زدن                                               2- با تکنیک هاشور زدن

3- باتکنیک هطوط هاشور ابرو                                                 4- گزینه 1 و2 صحیح است .

9- تکنیک هاشور زدن ابروهای نازک شده . . . و تکنیک هاشور زدن ابروهای کم پشت . . . می باشد ؟

1- تقویت کردن – پر کردن                                        2- پرکردن – تقویت کردن

3- گسترده کردن – پرکردن                                      4- پهن کردن – تقویت کردن

 

 

1-1       2-2       3-3       4-4       5-1       6-1       7-2       8-2       9-1

 

نمونه سوالات در رابطه با  آرایش دائم لب

 

13 – رتوش لب هایی که طول آن بیش از اندازه باشد ؟

1-گوشه های لب را ازرنگ روشن تر ووسط لب را پرنگ تر سایه کاری کنید.قوس لب را کمی خارج از خط لب کشیده شود

2-گوشه های لب را ازرنگ تیره تر ووسط لب را پرنگ تر سایه کاری کنید.قوس لب را کمی داخل از خط لب کشیده شود .

3- خط لب را پوشانده و تا گوشه ی انتهای لب کشیده شود .

4- روی لب باسایه تیره وخط جدیدی که کشیده تر است روی آن بکشید

14- برای سایه زنی پهن از چه سوزنی کارتریج استفاده می شود ؟

1- کارتریج سه سر طراحی                                         2- کارتریج چهار سر تخت

3- کارتریج یک سر میکرو                                          4- کارتریج سر گرد 0 سر

15- اگر خواسته باشید سایه زنی لب متراکم به نظر برسد از چه کارتریجی استفاده می کنید ؟

1- کارتریج سه سر طراحی                                        2- کارتریج چهار سر تخت

3- کارتریج 5 سر                                                    4- کارتریج یک سر میکرو

16- اگر خواسته باشید سایه زنی لب خیلی کم باشد چه عملی انجام می دهید ؟

1- بعد از استفاده از کارتریج چهار سر از 5 سر شیب دار استفاده می کنید.

2- بعد از استفاده از کارتریج چهار سر از نه سر استفاده شود .

3- اول از کارتریج 3 سر و سپساز چهار سر

4- با یک کارتریج نه سر سایه کمرنگ زده می شود .

17- برای از بین بردن کبودی و توناژ خاکستری لب ها ازچه رنگ هایی استفاده می شود ؟

1- رنگ های سرد و تیره

2- از رنگ های گرم درخشان با روشنایی بسیار بالا

3- رنگ های خاکستری و دودی

4- قهوه ای تیره تمشکی

18- برای تیره کردن رنگ های دیگر از چه رنگی استفاده می کنید ؟

1- قهوه ای تیره، تمشکی Blackberry                                    2- رنگ صورتی طبیعی

3- سفالی                                                                         4- قرمز مایل به قهوه ای روشن

19- برای خط لب وترمیم خط لب و خط لب هایی که در تاتو قبلی خوب رنگ نگرفته از چه رنگی استفاده می کنید ؟

1- قرمز مایل به قهوه ای روشن                                  2- رنگ بنفش مات با توناژ قهوه ای

3- قرمز کلاسیک                                                   4- قهوه ای روشن

 

13-2     14-2     15-3     16-1     17-2     18-1     19-2

 

 

ترمیم محل درمان میکرو ( ترمیم هاشور ابرو و لب و خط چشم و مژه و …. )

نمونه سوالات ترمیم

– در مرحله اول میکرو پیگمنتیشن چگونه عمل می کنید ؟

1- مرحله اول از رنگ پایه و رنگ ملایم

2- مرحله اول از رنگ تیره و غلیظ

3- فرخی نمی کند در هر مرحله رنگ دلخواه زده می شود .

4- گزینه 1و 2 صحیح است .

2- چرا در مرحله اولی نباید بیش از اندازه روی محل مورد نظر کار کرد ؟

1- رنگ آن کم رنگ می شود .                                               2- باعث تورم شدید می شود .

3- باعث زخم شدن آن می شود .                                 4- محل مورد نظر خیلی پر رنگ می شود .

3- در مرحله ترمیم فرم پایه چگونه است ؟

1- به حالت تکمیل می شود.                                       2- به صورت یک سایه است و تکمیل می شود .

3- فرم پایه به حالت هاشور است .                                4- فرم پایه به حالت خطوط هاشور رده است .

4-برای اینکه درمرحله ترمیم خطوط درست و نازک و ظریف بدست آید از چه تکنیکی استتفاده می شود ؟

1- از تکنیک هاشور زدن با سوزن یک سر                                  2- از تکنیک سایه زدن با سوزن سه سر

3- ازتکنیک خط هاشور با سوزن پنج سر                                   4- از تکنیک نقطه گذاری

5- در مرحله ترمیم تکنیک کار چگونه است ؟

1- مرحله ترمیم باید غلیظ تر یا تیره تر سایه زده شود .

2- رون تر و رقیق تر سایه زده شود .

3- غلیظ تر و روشن تر هاشور زده شود .

4- روشن تر و غلیظ تر سایه زده شود .

6- در مرحله ترمیم برداشتن با لیزر چگونه انجام می شود ؟

1- در چند مرحله به وسیله دستگاه انجام می شود .            2- پزشک باید انجام دهد .

3- پس از ضد عفونی با سوزن سه سر انجام می شود .           4- بستگی به عمق رنگدانه دارد .

7- در مرحله ترمیم اگر اشکالات کوچک و جزئی داشته باشد چگونه ترمیم می شود ؟

1- به وسیله لیزر                                                    2- با سوزن 7سر میکرو

3- با تزریق کرم بازاسازی                                          4- گزینه 1 و2 صحیح است .

 

 

1-1       2-3       3-2       4-1       5-1       6-2       7- 3